Menu Over ALV T 050 31 84 87info@tc-alv.be
Home > Buitengebruikstelling tanks > Ondergrondse mazouttanks

Verwijderen of neutraliseren ondergrondse mazouttanks of stookolietanks

Voor elke ondergrondse mazoutttank schrijft de wet voor dat we deze moeten verwijderen. Is dit om technische redenen niet mogelijk, dan zullen we de ondergrondse mazouttank opvullen of neutraliseren met Biofill schuim. We zullen eerst van de ondergrondse mazoutttank het mangat losmaken, daarna ledigen en reinigen we de mazouttank om deze vervolgens op te vullen of te verwijderen.

Dit alles kan worden uitgevoerd in 1 én dezelfde dag.

Na het buitendienst stellen van uw ondergrondse mazouttank, ontvangt u van ons een wettelijk attest van buitendienststelling.Hoe gaan we te werk?


1

Afspraak

Bel 050 31 84 87 voor een afspraak
of klik hieronder.

Maak een afspraak

2

Leegmaken

Het mangatdeksel wordt verwijderd en het resterende product wordt uit de tank gepompt naar een erkende afvalverwerker.

3

Reiniging

Het resterende slib wordt verwijderd en de tank wordt gespoeld. Op die manier voorkomen we ook milieuschade.

4

Opvulling of
verwijdering

Na reiniging wordt de tank verwijderd. Indien de tank wegens technische redenen niet kan worden verwijderd, dan wordt de tank opgevuld met Biofill.


Uw offerte binnen één werkdag

Voornaam (*) Naam (*) Straat + nr Postcode (*) Gemeente (*) E-mail (*) Telefoon Volume tank (liter) Gewenste dienst(en) (*)

Voeg een foto of bestand toe (*)

PDF / JPG, max 5 MB per bestand


+ Nog een bestand toevoegen

Uw vraag / opmerking