Menu Over ALV T 050 31 84 87info@tc-alv.be
Home > Buitengebruikstelling

Buitengebruikstelling

Alle mazouttanks die niet meer gebruikt worden, moeten buiten gebruik gesteld worden. Concreet betekent dit dat we eerst en vooral de mazouttank leegmaken. Daarna wordt de brandstoftank gereinigd (tankcleaning) om als laatste stap dan de stookolietank definitief te verwijderen of op te vullen met Biofill.

Na het leegpompen van uw mazouttank, wordt deze gereinigd (tankreiniging) en daarna ofwel verwijderd ofwel geneutraliseerd met Biofill. ALV zorgt dat uw mazouttank wettelijk en definitief buiten gebruik wordt gesteld.

Bovengrondse tanks

Een bovengrondse tank, ook deze die moeilijk te bereiken zijn vormen voor ons geen enkel probleem. De tank wordt eerst gereinigd en daarna ter plaatse in kleinere stukken gesneden, of indien mogelijk op zijn geheel weggehaald.

Na het buitendienst stellen van uw tank, ontvangt u van ons een wettelijk attest.

Bekijk ons aanbod

Ondergrondse tanks

Voor een ondergrondse tank schrijft de wet voor dat deze moet verwijderd worden , wanneer dit om technische redenen niet mogelijk is, wordt deze opgevuld met Biofill schuim. We komen het mangat losmaken, ledigen en reinigen de tank om deze vervolgens op te vullen of te verwijderen.

Dit alles kan worden uitgevoerd in 1 én dezelfde dag.

Na het buitendienst stellen van uw tank, ontvangt u van ons een wettelijk attest.

Bekijk ons aanbod

Op de hoogte blijven van
premies en voordelen?